Website Banner

 ยินดี รับบัตร   

    
      เนื่องด้วยขณะนี้ได้มีการร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ จำนวนมาก ถึงตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่มีคุณภาพที่ขายตามท้องตลาด

      และผู้ประกอบการที่ไม่มีตัวตนหรือไม่มีที่อยู่ของผู้ประกอบการจำนวนมากรวมไปถึงเจ้าของตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ยอมเปลี่ยนไส้กรอง
ทาง สคบ จึงได้ออกกฎหมายใหม่ให้ตู้น้ำหยอดเหรียญเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งเมื่อทาง สคบ มีการสุ่มตรวจคุณภาพจากตู้น้ำหยอดเหรียญ

    เมื่อตรวจแล้วพบว่าคุณภาพไม่ผ่าน ทาง สคบ จะแจ้งให้กับเจ้าของเครื่องทราบ เพื่อแก้ไขคุณภาพน้ำ นั่นหมายความว่าเจ้าของเครื่องต้องเเจ้งไปยังผู้ประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมี่ที่อยู่ชัดเจนก็สามารถ ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำได้
 
    แต่ถ้าผู้ประกอบการมีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือติดต่อไม่ได้ ปัญหาก็จะตกมา อยู่กับเจ้าของเครื่อง และถ้าทาง สคบ มาตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกและคุณภาพไม่ผ่าน ทาง สคบ จะอายัด ตู้น้ำหยอดเหรียญ โดยบังคับไม่ให้จำหน่ายน้ำ ซึ่งกฎหมายใหม่นี้มีผลบังคับ

วันที่ 7 เมษายน2554เป็นต้นไป
 

  บทลงโทษ มาตรา 52
     ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีเป็นการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้สั่งหรือผู้นำเข้าระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     มาตรา 47 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุมไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน50,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
กรณีทำความผิดซ้ำอีก ระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ ไม่เกิน 100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 

      

                                  ยินดีรับบัตรเครดิต นอกสถานที่     
       


      
            
    อุปกรณ์ภายในตู้    
 
                   
         
โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน
 
วัตถุประสงค์          เป็นโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพในราคาประหยัด โดยใช้น้ำประปา
   ต่อตรงเข้ากับเครื่องกรองน้ำระบบ  Ultrafiltration และมีแสงอุลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet) เป็นแสงฆ่าเชื้อ
  โรค  จึงมั่นใจในความสะอาดของน้ำดื่ม  อีกทั้งสะดวกในการใช้งาน สามารถกรองน้ำอัตโนมัติ  ไม่ต้อง
   รอสั่งซื้อน้ำจากแหล่งอื่นๆมาบริโภค (ซึ่งไม่มั่นใจในความสะอาดของน้ำดื่มและภาชนะที่บรรจุขวด )
   อีกทั้งยังก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
 
คุณลักษณะเครื่องกรองน้ำ  ระบบ  Ultrafiltration

1.        โครงสร้างผลิตจากเหล็กซิ้งค์  พ่นสีฝุ่นขนาด  92 x 92 x 230  ซม.  ( ก xx ส )
2.        ถังเก็บน้ำผลิตจากสแตนเลส  304   ความจุ   650  ลิตร
3.        ขั้นตอนในการกรอง  6  ขั้นตอน
ขั้นตอนที่  1    กรองด้วย Polypropylene  1  ไมคอน  ขนาด  20  นิ้ว
   เป็นการกรองสิ่งสกปรกที่มาตามน้ำ  เช่นสนิม , สารแขวนลอย, ตะกอนละเอียด ตามมาตรฐาน F.D.A
               ขั้นตอนที่  2    คาร์บอนอัดแท่ง ขนาด  20 นิ้ว
   เป็นการกรองเพื่อขจัดกลิ่นคลอรีน, สารอีนทรีย์, กลิ่น, สี  โดยน้ำที่ผ่านการกรองขั้นที่ 1  จะผ่านไส้
   คาร์บอนอัดแท่ง  โดยเป็นการกรองชนิดดูดซับ ( Absorb) โดยคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ มีโครงสร้าง
   เป็นรูพรุน มีความสามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้ดี และสารอนินทรีย์ได้ดีซึ่งสารเหล่านี้ก่อให้เกิดกลิ่น,
   สีและรสชาติไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิดที่ก่อให้เกิดพิษในน้ำ เช่นคลอลีน,สารซักฟอก,ยาฆ่า
   แมลง  เป็นต้น
              ขั้นตอนที่ 3    คาร์บอนอัดแท่งขนาด  20  นิ้ว
   เป็นการกรองเพื่อดูดซับ ที่หลงเหลือจากขั้นตอนที่ 2
               ขั้นตอนที่  4   Hollow Fiber – Filtration Membrane
   เป็นขั้นตอนการกรองที่ละเอียดที่สุด เป็นเทคโนโลยีล่าสุดระบบการกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ สามารถกรอง
   ได้ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน ซึ่งละเอียดกว่าเครื่องกรองน้ำทั่วไป  ซึ่งไส้กรองมีความละเอียดเพียง
   0.3 0.5  ไมครอนเท่านั้นจึงสามารถกรองเชื้อโรคต่างๆและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เป็นสาเหตุ
   ของโรคท้องร่วงและอื่นๆ จึงทำให้มั่นใจในความสะอาดและบริสุทธิ์ของน้ำดื่มได้
              ขั้นตอนที่  5    แสงอุลตร้าไวโอเลต (UV)  30 วัตต์
   เพื่อให้เกิดความมั้นใจในความสะอาดและบริสุทธิ์ของน้ำดื่ม  จึงใช้แสงอุลตร้าไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคที่
   อาจตกค้าง  ซึ่งทางการแพทย์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค
             ขั้นตอนที่  6    คาร์บอนอัดแท่ง  ขนาด  20  นิ้ว
   เป็นการดูดซับกลิ่นที่อาจหลงเหลือ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายและทำให้น้ำมีรสชาติน่าดื่มใกลเคียงน้ำฝน
4.        ปั้มแรงดันสูง ดูดน้ำเข้า ชนิด DC 32 V.
5.        ปั้มสแตนเลสจ่ายน้ำขนาด 1/2  HP 370 W.
6.        อัตราการผลิต  100  ลิตร / ชม.
7.        แรงดันการผลิตตั้งแต่  15  PSI
8.        อายุการใช้งาน ( Hollow Fiber – Filtration Membrane)  150,000  ลิตร (อายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)
9.        ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ  Water TEC
   หมายเหตุ    ชุดกรองผลิตน้ำบาดาลให้เป็นประปาเป็นอุปกรณ์เสริม
 
  ลักษณะโครงการ     ประกอบด้วย
1)      ประธานชุมชน
2)      สมาชิก
3)      เครื่องกรองน้ำระบบ Ultrafiltration
4)      ขวดน้ำและถังน้ำ 20 ลิตร
5)      เงินทุน  100,000  บาท
 
สมมุติแหล่งชุมชนมี 200 หลังคาเรือน ผู้อยู่อาศัย  600  คน (อัตราการดื่มน้ำขั้นต่ำ 2 ลิตร / วัน / คน)

      ประมาณการณ์บริโภคน้ำ  800  ลิตร / วัน   =   24,000   ลิตร / เดือน
      1)    ราคาเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องล้างถังน้ำ   ราคา    100,000              บาท
      2)    ราคาถังน้ำขนาด  20  ลิตร ราคา 350  บาท/ถัง
                                          ถังน้ำขนาด  20  ลิตร  100 ใบ                        =     350 x 100    =    35,000   บาท        
                                           รวมเงินลงทุน  1 + 2                                     =     135,000      บาท
 
ราคาจำหน่ายน้ำ  50 สตางค์ / ลิตร
ยอดขายน้ำ / เดือน                                            12,000  บาท
หักค่าน้ำ + ค่าไฟ + ค่าสึกหรอไส้กรอง         3,060   บาท
เหลือสุทธิ                                                            8,940   บาท
 
 
 
 
 
   ต้นทุนการดูแลรักษา
  
รายการ
อายุการใช้งาน
ราคา(บาท)
ไส้กรอง  1 ไมคอน  20
ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง  20
ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง  20
ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง  20
ไส้กรอง UF x 2
ค่าน้ำประปา
30,000    ลิตร
30,000         ลิตร
30,000         ลิตร
30,000         ลิตร
30,000         ลิตร
30,000     ลิตร
200
300
300
300
1,000
360
                                                                                                                  รวม
                                                                                                                                ต้นทุนน้ำ
2,460
0.082 บาท/ลิตร
 
   ต้นทุนค่าไฟฟ้า
1)       ปั้มแรงดันสูง อัตราผลิต  100  ลิตร
                 ปั้ม DC 32 V. x 2A.                             =        0.0064 kw. / ชม.
                 0.064kw. / ชม.                                    =        19.2 kw
                 19.2 kw.  x 3 บาท                               =        57.6  บาท / 30,000  ลิตร
2)     ปั้มสแตนเลสจ่ายน้ำ ขนาด ½ HP จ่ายน้ำ 60 ลิตร / นาที
                  0.37 kw. / ชม.  x  8.33 ชม.                =        3.082 kw.
                  3.082 kw. x  3 บาท                            =       9.25   บาท / 30,000   ลิตร
3)    ต้นทุน  1+2                                                   =       66.85 บาท / 30,000   ลิตร
                 ค่าไฟฟ้า                                              =        0.002 บาท / ลิตร
                รวมต้นทุนค่าน้ำ+ค่าไฟ+ค่าไส้กรอง   =         0.102 / ลิตร
   

Current Pageid = 17