เครื่องผลิตน้ำ RO เพื่อดื่ม เครื่องผลิตน้ำดื่ม ระบบ Reverse Osmosis
Website Banner

          มั่นใจ ได้ว่ารสชาติน้ำ  อร่อย ชื่นใจ เหมือนน้ำฝน ดื่มแล้วสดชื่น กล้าท้าพิสูจน์


เครื่องผลิตน้ำ RO เพื่อดื่ม


เหมาะสำหรับโรงงานอุตสากรรม, บริษัทโรงงานยา, ร้านอาหาร, โรงงานขนม หรือแหล่งที่ต้องการใช้น้ำในกระบรวนการผลิต 1,200 ลิตร/วัน

   
 เครื่องผลิตน้ำ
 ถังใส่น้ำมีความจุ 200 ลิตร 
(มีขาตั้งสูงประมาณ 70 ซ.ม.)

คุณลักษณะเครื่องผลิตน้ำดื่ม ระบบ Reverse Osmosis

1. โครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสี ขนาด 28 x 44 x 90 ซ.ม. (ก x ล x ส)

2. ถังเก็บน้ำพร้อมก๊อกน้ำผลิตจาก PE ขนาด 200 ลิตร

3. ขั้นตอนในการกรอง 6 ขั้นตอน

     ขั้นตอนที่ 1 กรองด้วย Polypropylene 1 ไมคอน ขนาด 20 นิ้ว เป็นการกรองสิ่งสกปรกที่มาตามน้ำ เช่น สนิม, สารแขวนลอย, ตะกอนละเอียด ตามมาตรฐาน F.D.A

     ขั้นตอนที่ 2 คาร์บอนอัดแท่งขนาด 20 นิ้ว เป็นการกรองเพื่อขจัดกลิ่นคลอรีน, สารอินทรีย์, กลิ่น, สี โดยน้ำที่ผ่านการกรองขั้นที่ 1 จะผ่านไส้คาร์บอนอัดแท่ง โดยเป็นการกรองชนิดดูดซับ (Absorb) โดยคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ มีโครงสร้างเป็นรูพรุน มีความสามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้ดี แลัสารอนินทรีย์ได้ดี ซึ่งสารเหล่านี้ก่อให้เกิดกลิ่น, สี และรสชาติไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิดที่ก่อให้เกิดพิษในน้ำ เช่น คลอรีน, สารซักฟอก, ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

     ขั้นตอนที่ 3 คาร์บอนอัดแท่งขนาด 20 นิ้ว เป็นการดูดซับที่หลงเหลือจากขั้นตอนที่ 2

     ขั้นตอนที่ 4 Reverse Osmosis - Filtration Membrane เป็นขั้นตอนการกรองที่ละเอียดที่สุด เป็นเทคโนโลยีล่าสุดระบบการกรองน้ำบริสุทธิ สามารถกรองละเอียดได้ถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งละเอียดกว่าเครื่องกรองน้ำทั่วไป ซึ่งไส้กรองมีความละเอียดเพียง 0.3-0.5 ไมครอนเท่านั้น จึ่งสามารถกรองเชื้อโรค และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำ อันเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง และอื่นๆ จึงทำให้มั่นใจในความสะอาด และบริสุทธิของน้ำดื่มได้

     ขั้นตอนที่ 5 คาร์บอนอัดแท่งขนาด 10 นิ้ว เป็นการดูดซับกลิ่นที่อาจจะหลงเหลือ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย และทำให้รสชาติน้ำดื่มใกล้เคียงน้ำฝน

4. ปั้มแรงดันสูง ดุดน้ำเข้า ชนิด DC 32 V.

5. อัตราการผลิต 1,200 ลิตร/วัน

6. แรงดันการผลิตตั้งแต่ 15 PSI

7. อายุการใช้งานไส้กรอง RO Membrane 2 ปี (อายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)

8. ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Water TEC


หมายเหตุ ชุดกรองน้ำบาดาลให้เป็นประปาเป็นอุปกรณ์เสริม
 


Current Pageid = 34